Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny Lậu

EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Tích Lũy


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 moningstar 3986 11/04/2021 5,000
2 superman112455 3828 11/04/2021 4,800
3 nameakly 2982 11/04/2021 4,600
4 namdaklak 2982 11/04/2021 4,400
5 akirajun 1358 11/04/2021 4,200
6 longhihihi 646 11/04/2021 4,000
7 tingting 39 11/04/2021 3,800
8 huhuhihi 34 11/04/2021 3,600
9 umbalaumbala 8 11/04/2021 3,400
10 nam71902 6 11/04/2021 3,200
11 LoveCrush 2 11/04/2021 3,000
12 7 Cô Tiên 2 11/04/2021 2,800
13 05120403 1 11/04/2021 2,600