Chào Mừng Bạn Đến Với Gunny Lậu

EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Bạc
1
グエン・ティ・タン・ヒエン366 Trận14/06/202110.000
2
s3edogawa conans3364 Trận14/06/20219.000
3
s3haibara ais3364 Trận14/06/20218.000
4
s3๖Mèoღs3364 Trận14/06/20217.000
5
s3PhươngNhãs3167 Trận14/06/20216.000
6
item 3431166 Trận14/06/20215.000
7
s2✿๖ۣۜKhánh ℋuyền✿s2161 Trận14/06/20214.000
8
s3item1211s3145 Trận14/06/20213.000
9
hëndÿ124 Trận14/06/20212.000
10
oo7miminhoxiuc98 Trận14/06/20211.000
11
⊱Thùy Linh⁹⁹91 Trận14/06/20211.000
12
s3linhnbnk99s347 Trận14/06/20219.00
13
s3123456789azs347 Trận14/06/20218.00
14
s3Huy123vns347 Trận14/06/20217.00
15
s3can1kaitens336 Trận14/06/20216.00
16
s3TámNghệs336 Trận14/06/20215.00
17
s3lanis336 Trận14/06/20214.00
18
s3neils336 Trận14/06/20213.00
19
s3✦ℭɦíρɦè❍✦s328 Trận14/06/20212.00
20
нᴇɴᴅʏ28 Trận14/06/20211.00


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Bạc