EVENT ĐUA TOP WIN PHÓ BẢN TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Chiến Thắng Hiện tại Tích Lũy
1
haizzzzzz1510 Trận19/07/20245.000
2
Bảo Bình719 Trận19/07/20244.800
3
củ chuối505 Trận19/07/20244.600
4
doicuem02435 Trận19/07/20244.400
5
concuchaba343 Trận19/07/20244.200
6
clone1111337 Trận19/07/20244.000
7
clone1234337 Trận19/07/20243.800
8
clone123337 Trận19/07/20243.600
9
hopyenmcsl333 Trận19/07/20243.400
10
doicuem1254 Trận19/07/20243,200
11
BáoNhàBáoĐời228 Trận19/07/20243.000
12
doicuem04150 Trận19/07/20242.800
13
nhi nứng lồn133 Trận19/07/20242.600
14
➻❥M͜͡O͜͡N͜͡K͜͡E͜͡Y͜͡120 Trận19/07/20242.400
15
clonsssss101 Trận19/07/20242.200
16
τáσʂợɠáί⁀ᶦᵈᵒᶫ101 Trận19/07/20242.000
17
alone1234593 Trận19/07/20241.800
18
buồn ghê ta81 Trận19/07/20241.600
19
shennnnnnnnnnnnnnnnn71 Trận19/07/20241.400
20
tiểulục70 Trận19/07/20241.200


TOP NickName Chiến Thắng Ngày Thưởng Cash Thưởng