EVENT ĐUA TOP ONLINE TUẦN

Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần
MỌI HÀNH VI BUG HACK SẼ BỊ XÓA ACC VĨNH VIỄN

TOP NickName Phút Hiện tại Cash thưởng
1
Bảo Bình6373 Phút19/07/2024100.000.000
2
concuchaba4603 Phút19/07/202490.000.000
3
qưeqweqw4507 Phút19/07/202480.000.000
4
clone12344418 Phút19/07/202470.000.000
5
củ chuối4348 Phút19/07/202460.000.000
6
Niệm Băng4067 Phút19/07/202450.000.000
7
doicuem023851 Phút19/07/202440.000.000
8
haizzzzzz3598 Phút19/07/202430.000.000
9
doicuem13133 Phút19/07/202420.000.000
10
clone1232744 Phút19/07/202410.000.000


TOP NickName Phút Ngày Thưởng Cash Thưởng