Tải Launcher

Sau khi tải Launcher về thành công bạn cần giải nén ra và chạy file launcher.exe để vào game!

Tải trình duyệt chơi game

Sau khi tải trình duyệt về bạn cần click vào để cài đặt và chạy trình duyệt vừa cài để vào game!

Chơi game trên điện thoại

Vào Chplay tải Puffin Web Browser và chơi game như ở máy tính!